שכר

במשרד פועלת מחלקת שכר שכל עיסוקה הינו עיבוד שכר והפקת הדוחות הנגזרים ממנו - הפקת תלושים, ביצוע תשלומים ומעקב שכר כולל.

השרות "נתפר" באופן מדויק על פי צרכי והיקף פעילות הלקוח והוא ניתן לכל סוגי העסקים, מרמת העובד הבודד ועד לרמת מפעל תעשייתי מרובה מחלקות ומרובה סוגי עובדים (חודשיים, יומיים, שעתיים וכד').

תחום השכר הינו תחום דינמי בו ישנה חשיבות מרובה להתעדכנות מיידית בתחום. תנאי עבודה, זכויות סוציאליות, סוגיות מיסוי, פתיחת חשבון וגמר חשבון, מילואים, הריון, מחלה, פגיעה בעבודה וכו'. המשרד מקבל עדכונים שוטפים ממקורות שונים ודואג לעדכן את עובדיו ולקוחותיו. יישום מושכל של עדכונים אלו מאפשר ללקוחות להתנהל ב"ראש שקט" מול הסוגיה המאתגרת הזו.

חשבי השכר במשרד אמונים על מתן מענה שאינו משפטי בתחום דיני העבודה (חופשות, מחלות, פיצויים, שעות עבודה וכד') ומאפשרים יצירת קשר ישיר בין הלקוח לבין עורכי דין מומחים בתחום, לפי הצורך והענין.

המשרד מאפשר ללקוחותיו שרות של חשבון בנק בנאמנות כך שכל תשלומי השכר השונים (נטו לעובדים, מיסים, תשלומים סוציאליים, הלוואות והחזר הלוואות לעובדים, החזרי הוצאות וכד') יבוצעו מתוך חשבון בנק זה.

פרט לתלושי השכר היוצאים מידי חודש בחודשו מופקים גם דוחות התשלום למוטבים השונים וכן דוחות תקופתיים אודות חופשות, פיצויים וכד' לפי דרישה.