מיסוי הפרט

מעבר להתארגנויות העסקיות המוכרות והמורכבות (חברות, עמותות, אגודות שיתופיות, מלכ"רים וכד') ישנה חשיבות מרובה לטיפול נכון בהיבטי המיסוי של היחידים הקשורים עם ארגונים אלו. תכנון נכון בעת העבודה ובעת הפרישה, מיקסום הטבות המס של בן/בת הזוג אפילו בהיותם שכירים, היכולת לתמרן בין יתרון ההתארגנות כיחיד מול יתרון ההתארגנות כחברת יחיד, הידע הנדרש בטיפול במקורות הכנסה שמחוץ לישראל, הזהירות הנדרשת בעת יצירת נאמנויות לטובת יחידים אחרים, הטיפול המקצועי בהטבות מס ייחודיות הקשורות בתרומות, הפקדות לקצבה ולבטוח אובדן כושר עבודה, השקעות יחידים בחברות מו"פ וכד' - כל אלו מאפשרים ליחיד להתמודד בצורה מיטבית עם שלל החוקים והתקנות המשפיעות על כל אחד ואחת מאיתנו.

הטיפול המקיף בנושאי שכר והטבות על ידי מחלקת השכר במשרד בצד הטיפול השוטף בדוחות אישיים והצהרות הון נותן יתרון יחסי גדול לכל יחיד המבקש להסתייע במשרדנו בנושאים אלו החורגים משגרת עיסוקו.