מיסים

משרדנו מספק שרותי יעוץ וליווי שוטף ללקוחות המשרד מול רשויות המס השונות בישראל (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ). המשרד מייצג מול רשויות המס מאות חברות, עצמאיים ושכירים.

טיפול זה יכול להתבצע בשלושה רבדים שונים:

  • סיוע וטיפול שוטף כמנהלי החשבונות וחשבי השכר הכולל הגשת דוחות חודשיים לרשויות המס השונות, התשלומים החודשיים בגינם והדוחות השנתיים בנושאי השכר והניכויים.
  • ייצוג בפני שלטונות המס השונים של כל החברות המקבלות שרותים מן המשרד - דיוני שומות, ביקורות ניהול ספרים, הסדרי תשלומים וכד'.
  • הכנת והגשת דוחות אישיים שנתיים למס הכנסה לעצמאים, בעלי שליטה בחברות ושכירים אחרים שנדרשים או מעוניינים בהגשת דוח. ראה הרחבה בפרק מיסוי הפרט.