העסקת כח אדם

לעיתים, מסיבות שונות ומגוונות, חברה איננה מעונינת לקיים העסקה ישירה של עובדים אלא באמצעות גורם מורשה בענף כח האדם. החברה מעונינת להיות מכוסה מבחינה חוקית בכל המטלות המוטלות על מעביד ובו בזמן לקבל גמישות ניהולית על צוות עובדיה. המשרד מספק שרות כזה של קבלן כח אדם ומעסיק כיום כ-100 עובדים בהסדר זה. מתן השרות מחייב את החברות לתשלומים BACK TO BACK על מנת שלא ליצור חשיפת תשלומים למשרד.

פעילות כח אדם כזו בישראל מותנית בהימצאות רשיון בתוקף ממשרד העבודה והרווחה המפקח על פעילות חברות כח האדם ומוודא, מידי שנה, עמידה בכל הקריטריונים הנדרשים לצורך העסקה כנ"ל.

משרדנו דואג לחדש את רשיונו זה במשרד העבודה והרווחה מידי שנה.

השרות ניתן לחברות ישראליות וזרות לגבי עובדים ישראליים בלבד.