הנהלת חשבונות וחשבות

חברות ציבוריות

CanFite

HearMeOutWizePharmaXTLBio

InnocanHeraMed

 

 

חברות בינלאומיות

EnelLockheedMartinCAAirBus

BaxterGVCASMLEnsco

 SabanLearUnicefJuniper2

 QuantumCleanASMSequansScreen

 

 

 

 

NGAABBMicrochipLexington

 

 

 

 BruceShawObermeyerLintecCostell

 

 

 

 


TowerVisionLatticeVUESadyt


 
 
HPPingSWDematic 

 

  

Genesis

SouthlandRosendinBraceBridge

AmericanWellForeverGreenWave2Waveredhat

FireEyeAZVILeanFMSTC

InfoPrintLamSnapParallelWireless

HaderaGatewayYSoftCoherent

 
חברות ישראליות בתחום ההייטק

PresensoTapingoForeScoutiMDSoft2

TrailzeScadaFencePersonaliHelloDoctor

 EN-EnergyniioBrainsGateBeehive-NEW

 SFITalenyaExoTechnologiesSoftangible

 NeurosteerNeuroliefInfiappsAyana

PATeamMPharma

 

קרנות הון סיכון

BVNVPBlumbergCapitalSanara

 

 

  

CAFBGVArborSequoia