הנהלת חשבונות וחשבות

חברות ציבוריות

CanFite

WizePharmaXTLBio

InnocanHeraMed

 

חברות בינלאומיות

EnelLockheedMartinHaderaGatewayAirBus

BaxterGVCASMLEnsco

 SabanLearUnicefJuniper2

 QuantumCleanASMSequansScreen

 

 

 

 

NGAABBMicrochipLexington

 

 

 

 BruceShawObermeyerLintecCostell

 

 

 

 


TowerVisionLatticeVUESadyt


 
 
HPPingSWDematic 

 

  

Genesis

SouthlandRosendinBraceBridge

AmericanWellForeverGreenWave2Waveredhat

FireEyeAZVISTC

InfoPrintLamYSoftParallelWireless

Coherent

 
חברות ישראליות בתחום ההייטק

TapingoForeScout

ScadaFencePersonali

EN-EnergyPresensoBrainsGateBeehive-NEW

SFITalenya

NeurosteerNeuroliefInfiappsAyana

MPharma

 

 

קרנות הון סיכון

BVNVPBlumbergCapitalBGV

 

 

  

ArborSequoia