חשבות

מעת לעת נזקקים הלקוחות לשרות זמני או קבוע של חשב מלווה. למשרד מספר אנשי מקצוע המתמחים במתן שרותי חשבות על בסיס חודשי.

שרות זה ניתן ללקוח על ידי אנשי מקצוע מנוסים, בעלי הכשרה ופעילות קודמת כחשבים אשר נותנים מענה גמיש לצרכי הלקוח מבחינת הזמינות ואורך תקופת השרות.

השרות כולל פיקוח על הנהלת החשבונות וביצוע המטלות הנגזרות של הפקת דוחות בחתכים שונים לצרכנים שונים (דירקטוריון, רשות המסים, מנהלי מחלקות וכד').

השרות יכול להתנהל בעברית או באנגלית, בש"ח או במט"ח ועל גבי כל פלטפורמת דיווח אליה רגיל הלקוח.

נסיון החשבים במשרד מאפשר תרומה צולבת וערך מוסף בעת מתן השרות כך שהלקוח נהנה משירות מפרה במיוחד המסייע לו גם בעת שהחשבות הרגילה של המשרד חוזרת לתיפקוד מלא וסדיר.